Nieuwe standaards bevorderen therapietrouw PAP-therapie

Cruciaal voor het slagen van de PAP-therapie die volgt op uw diagnose, is de therapiebegeleiding in de opstartfase. Immers, juist in de eerste weken is de kans dat uw patiënt afhaakt, het grootst. Zonde, vindt u ook niet?

Het antwoord op deze, voor de patiënt vaak lastige praktijk, zijn onze verrassende PAP-standaards. Die bieden meer gemak voor uw patiënt en bevorderen de therapietrouw. Daardoor neemt de kans op een succesvolle therapie toe, wat zich in positieve zin ook vertaalt naar uw praktijk.

Wij zijn niet de enige leverancier van PAP-therapie. Wij zijn wel de enige aanbieder van een unieke PAP-therapie. Anders dan tot nu toe gebruikelijk, haalt onze werkwijze het beste uit de beschikbare mogelijkheden en technologie. Uw patiënt wordt sneller, beter en comfortabeler behandeld dan ooit tevoren.

Van optimale begeleiding naar optimaal succes

Instructies thuis
De diagnose slaapapneu moet landen bij uw patiënt. In die fase is er grote kans dat er van de instructies die hij op de poli ontvangt, weinig blijft hangen. Te veel in één keer. Wij geven uw patiënt de gelegenheid zich thuis eerst rustig te verdiepen in de PAP-therapie die u voorschrijft. Binnen 5 werkdagen verzorgen wij vervolgens de installatie en instructie, in alle rust bij de patiënt thuis. Er is dan alle ruimte voor vragen van de patiënt en/of zijn mede-gezinsleden. Dat werkt.

Telemonitoring
Al onze apparatuur is voorzien van de mogelijkheid tot telemonitoring. Na enkele weken het apparaat uitlezen op uw spreekuur is niet langer nodig, tenzij u dat nadrukkelijk nodig acht.

Vroegsignalering
Onze vroegsignalering voorkomt dat eventuele problemen pas na enkele weken op uw spreekuur ter sprake komen. Het afbreukrisico, met het staken van de therapie tot gevolg, is in de eerste week het grootst. Als de patiënt afhaakt, is het lastig hem weer tot de therapie te motiveren. Daarom zitten onze OSA-deskundigen er vanaf dag 1 bovenop. Doet zich op enig moment een probleem voor, dan signaleren ze dat al de volgende dag en nemen ze direct contact op met de patiënt. Samen met de patiënt proberen ze het ‘euvel’ op te lossen voordat het een probleem wordt. Lukt dat niet per telefoon, is er sprake van een defect of is er een ander masker nodig, dan volgt binnen 24 uur een huisbezoek. Ook in het weekend.

Efficiency
Onze optimale therapiebegeleiding is niet alleen gunstig voor uw patiënt, ook u heeft er voordeel van. Uw patiënt hoeft het spreekuur minder te bezoeken. Hierdoor heeft u meer ruimte voor de behandeling van de groeiende groep nieuwe OSA-patiënten.

Verrassende standaards
Onze unieke werkwijze biedt u de mogelijkheid tot een succesvolle PAP-therapie; gewoon zonder extra kosten voor u en uw patiënt. Zo maken onze standaards de overstap naar onze unieke PAP-therapie wel erg aantrekkelijk.

U gunt uw patiënt toch ook een goede nachtrust met:

  • een PAP-apparaat van A-merk naar keuze;
  • standaard het meest optimale masker;
  • luchtbevochtiger met verwarmde slang;
  • telemonitoring met optimale begeleiding;
  • uitgebreide instructie bij de patiënt thuis;
  • vervanging binnen 24 uur. Ook in het weekend.

Met onze vernieuwende en unieke aanpak bent u helemaal klaar voor de toekomst.